کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان

تشكيل كانون كشوری انجمن مترجمان

کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان تأسیس شد.اتفاقی مهم برای جامعه فرهنگی ایران به‌ویژه جامعه ترجمه.

بیشتر بخوانید

اهداف کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان

کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان دارای 15 هدف می باشد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بیشتر بخوانید

گواهینامه ثبت

گواهی نامه ثبت کانون سراسری انجمن‌های صنفی مترجمان را که مجوز آغاز فعالیت رسمی این کانون می‌باشد، وزارت تعاون کار و امور اجتماعی صادر کرده است.

بیشتر بخوانید